معرفی و شرایط گرفتن ویزای FB

FB Visa

ویزای FB ویزایی است که فرد مقیم در آمریکا طبق شرایطی برای خانواده خود با هدف کسب گرین کارت تقاضا می کند.

ویزای فامیلی دارای دو دسته بندی کلی است

وابستگان نزدیک (Immediate Relative (IR)) شهروند آمریکا

شامل: همسر، فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده، پدر و مادر

وابستگان واجد شرایط (family preference categories)

شامل: خواهر، برادر و همسران و فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده آنها

فرزندان زیر 21 سال ازدواج کرده و همسران و فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده آنها

همسر و فرزندان ازدواج نکرده (متقاضی ویزا دارای گرین کارت است)

وابستگان نزدیک شهروند آمریکا

انحصاراً مخصوص شهروند آمریکا (American Citizen) است

تعداد صدور سالیانه این ویزا محدودیت تعداد ندارد

انواع ویزای این گروه

IR1 | همسر

IR2 | فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده

IR3 | فرزند خوانده که در خارج از آمریکاست

IR4 | فرزند خوانده که در آمریکاست

IR5 | پدر و مادر

وابستگان واجد شرایط

تعداد صدور سالیانه این ویزا محدودیت دارد (Limited)

دارندگان گرین کارت هم می توانند برای همسر و فرزندان خود اقدام کنند.

انواع ویزای این گروه

F1 | فرزندان ازدواج نکرده و فرزندان زیر 21 ساله آنها (اگر) | 23400

F2 | همسر و فرزندان ازدواج نکرده دارنده گرین کارت | 114200

F3 | فرزندان ازدواج کرده و همسران و فرزندان زیر 21 ساله و ازدواج نکرده آنها | 23400

F4 | برادر و خواهر ازدواج کرده و همسران و فرزندان زیر 21 ساله و ازدواج نکرده آنها | 65000

به جز ویزای F2، در سایر ویزاها تنها شهروند آمریکا مجاز به اقدام برای فامیل خود است.

تنها ویزای F2 مخصوص دارنده گرین کارت است که علاوه بر همسر می‌تواند برای فرزندان خود که ازدواج نکرده‌اند بدون محدودیت سنی اقدام کند.

که دارای زیر گروه است

F2-A ویزای همسر

F2-B ویزای فرزند یا فرزندان

سایر وابستگان که خارج از این دسته بندی هستند مانند پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی ، خاله و سایرین نمی‌توانند برای ویزای مهاجرتی فامیلی اقدام کنند.

محدودیت تعداد صدور ویزا برای فامیل‌های واجد شرایط

زمانی که تعداد تقاضای ویزا از حد مجاز عبور می‌کند، صف انتظار تشکیل می‌شود که در این موقعیت، افراد بسته به زمانی که پرونده تشکیل داده باشند، که به آن حق تقدم زمانی (priority date) می‌گویند، ویزا را دریافت می‌کنند. به دلیل تقاضاهای بیشتر از حد مجاز، صف انتظار بعضی از این ویزا ها سال‌ها طول می‌کشد.

ما چه کمکی می‌توانیم بکنیم؟

کمک در گرفتن ویزای FB توسط وکلای حرفه‌ای ما از آمریکا و اروپا با مدارک دکترا

Our Office | آدرس دفتر ما

23162 Los Alisos Blvd, Mission Viejo, CA 92691

Email Us | آدرس ایمیل شرکت

info@usviptravel.com

info@usatourvisa.com

Call Us | شماره تلفن های تماس با ما

USA : +1(949) 933 09 31

TEHRAN : 0912 710 28 87

IRAN : +98(21) 913 190 93

Contact Us | پیام خود را برای ما ارسال کنید

US VIP TRAVEL

مشاوره تلفنی رایگان

برای کسب اطلاعات مهاجرت و مشاوره تلفنی فوری با این شماره تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی نمایند.

Us Vip Travel Counseling
Get In Touch

23162 Los Alisos Blvd, Mission Viejo, CA 92691

USA : +1(949) 933 09 31

TEHRAN : 0912 710 28 87

IRAN : +98(21) 913 190 93

info@usviptravel.com

info@usatourvisa.com

Follow Us
United State Of America

© US VIP TRAVEL. All Rights Reserved. Design by Pooria Tajbakhsh